PopVet - Populärvetenskap

Populär Vetenskap

 

Populärvetenskap på gång

Här på PopVet handlar allt om populär vetenskap. Eller kanske ska det sägas populärvetenskap? Ja, sådant kan alltid diskuteras - och det är just vad vi ska göra i det forum som snart kommer på webbplatsen PopVet.

På PopVet ska man också kunna hitta nyttiga länkar inom populärvetenskapen. Naturligtvis kommer PopVet även att innehålla mycket eget material, ett par artiklar finns nu, fler kommer.

PopVet produceras av Inskrift Webbutveckling och kommer att spänna över ett brett register av vetenskapliga områden; elteknik, elektronik, data, mekanik, paleontologi, matematik, geografi, historia och alla andra ämnesområden. Allt inom Naturvetenskap, Humaniora och Samhällsvetenskap.

Du kan själv bidra med material om du vill.

Populärvetenskapliga artiklar

PopVet har nu smygstartat, vi lägger upp artiklar allt eftersom de finns tillgängliga. Kontakta redaktionen om ni vill bidra med en artikel.

Artiklar:

  • HDTV på svenska - HDTV är ett uttryck som är högaktuellt när du ska köpa ny TV idag. Denna artikel är tänkt att upplysa dig om vad HDTV är. Detta kan vara bra att känna till, inte minst när du ska köpa en ny TV. Tyvärr råder en viss förvirring kring uttrycket som förhoppningsvis ska klargöras i denna artikel.
  • De första européerna - Artikel inom ämnesområdet paleoantropologi. En illustrerad populärvetenskaligt skriven artikel om människans utveckling med tyngdpunkt på dess etablering på den europeiska kontinenten. Det handlar mycket om neanderthalmänniskan, neandertalare, och de första Homo sapiens i europa.

Länkar

Vi vill be att få rekommendera följande sidor inom eller angränsande till populärvetenskap:

Elektricitet: Om Ohms lag / About Ohm's law

Tidsbegreppet och tideräkning: Om Tid och Datum / About Time and Date

Sitemap  |  Copyright by Inskrift  -  Kontaktformulär (klicka)