PopVet

PopVet - Populärvetenskap

Artiklar - Mötesplats - Foton - Kommentarer

 

Mekanik och ångteknik Separator
Ångvissla

HDTV på svenska

av Anders Lundgren

HDTV är ett uttryck som är högaktuellt när du ska köpa ny TV idag. Denna artikel är tänkt att upplysa dig om vad HDTV är. Detta kan vara bra att känna till, inte minst när du ska köpa en ny TV. Tyvärr råder en viss förvirring kring uttrycket som förhoppningsvis ska klargöras nedan.

För att kunna förklara vad HDTV är och inte är så börjar vi med lite grundläggande teori om hur TV-bilden hanteras. Som många kanske noterat är TV-bilden uppbyggd av prickar som bildar linjer och det är dessa linjer som bestämmer bildens upplösning. Med fler linjer per ytenhet man har möjlighet att visa mer detaljer med bra skärpa. Ofta används dessa linjer för att namnge bildformatet, eller bildupplösningen, när man pratar om HDTV.

Vad är HDTV?

Förkortningen står för High Definition Television och är en standard för hur vår TV-bild ska hanteras elektroniskt. HDTV är tänkt att ersätta PAL, Phase Alternating Lines, som används i bl.a. Sverige och Västeuropa (utom Frankrike) idag. PAL använder sig av 576 linjer för att rita upp bilden och HDTV använder idag 720 eller 1080 beroende på val och utrustning. Detta möjliggör bättre bildkvalitet genom fler detaljer i bilden. Se exempel nedan.

PAL-HDTV jämförelse
PAL-HDTV jämförelse

HDTV sänds enbart digitalt till skillnad från PAL som sänds analogt. En annan skillnad är att HDTV uteslutande använder digitalt ljud och widescreen (även kallat vidfilm eller bredbild) i bildformatet 16:9. Detta innebär att bildens horisontella kanter är 16/9 gånger längre än de vertikala. Som referens kan nämnas att nuvarande PAL använder bildformatet 4:3.

Det är viktigt att skilja på HDTV och digital TV, DTV. Anledningen till att man ibland blandar om betydelsen är förmodligen på grund av att digital TV möjliggör HDTV. DTV är alltså enbart det sätt som TV-signalen distribueras till mottagaren precis som vi idag använder analog TV.

Progressive scan och interlaced

Det finns två olika sätt som används för att rita upp bilden på TV-skärmen. Progressive scan (sv. progressiv) innebär att hela bilden ritas upp, rad för rad, under ett tidsintervall. När TV-apparaterna var nya var det problem att överföra en hel bildruta nog snabbt för att undvika flimmer så en ny metod skapades. Interlaces (sv. sammanflätad) innebär att bilden ritas upp i två steg. Först ritas alla rader med udda radnummer ut, sedan alla rader med jämna radnummer. Detta reducerar upplevt flimmer i bilden i många fall. Eftersom bilden ska ritas upp i två steg fås en liten tidsskillnad mellan de två stegen. Vanligtvis är detta inget man upptäcker men om bilden visar snabba rörelser, som i sport, så kan bilden upplevas oklar och suddig.

Idag finns det normalt tre olika bildupplösningar för HDTV. Dessa är 720p, 1080i och 1080p. Här står P för progressive scan och I för interlaced. Man anger alltså antalet linjer samt vilket sätt som används för att rita upp bilden. Svenska TV-kanaler rekommenderar 720p över 1080i mest på grund av att dagens platta TV-apparater använder en progressiv metod för att rita upp bilden.

HDTV upplösning
HDTV upplösning

HD-Ready

Om du går in i en butik idag och tittar på en ny TV kommer du säkert se loggan för HD-Ready. Vad innebär HD-Ready? HD-Ready är en uppsättning punkter som en produkt måste uppfylla för att få bära loggan för HD-Ready. Dessa punkter togs fram av EICTA, European Information & Communications Technology Industry Association, som är ett organ som ska förbättra affärsmiljön för kommunikation, IT och konsumentelektronik. Man bör observera att HD-Ready bara är ett minimumkrav på vad produkten bör klara av. De punkter som måste uppfyllas är fyra till antalet och lyder som följer:

  • Bildens upplösning måste klara minst 720 linjer
  • Enheten måste kunna ta emot HD-data via analog YPbPr (för bakåtkompabilitet med nuvarande HD-videokällor) samt DVI och HDMI
  • Enheten måste acceptera videoformaten 720p och 1080i
  • Ingången för DVI eller HDMI måste stödja HDCP

Tyvärr finns ett kryphål i det första kravet som man som konsument får vara uppmärksam på när man ska handla ny TV idag. Punkten tydliggör att produkten måste klara 720 linjer men säger inget om den horisontella upplösningen. HDTV sänds i formatet 16:9 men idag säljs TV-apparater märkta HD-Ready med upplösningen 1024x768. 768 är visserligen mer än 720 men 1024/768 = 4/3 och inte 16/9 som HDTV är. Du kan alltså inte se alla detaljer i bilden med en sådan TV-apparat.

DVI- och HDMI-anslutning

DVI och HDMI är benämningar på två olika kontakter som kan användas för att koppla samman enheter med HD-kvalitet. DVI står för Digital Visual Interface och togs fram av DDWG, Digital Display Working Group, redan 1999 med främjare som Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM och NEC. DVI är nog idag vanligast förekommande mellan datorer och de platta bildskärmar som säljs idag. HDMI står för High Definition Media Interface som till skillnad från DVI överför både bild och ljud. HDMI är förmodligen det anslutningssätt vi kommer se i framtiden för användning i detta område. Den har en mindre kontakt och bättre överföringskapacitet än vad DVI har.

HDCP

HDCP står för High-Bandwidth Digital Content Protection och är en teknik för att kontrollera spridningen av digitalt material, så kallat Digital Rights Management eller DRM. Vad innebär då HDCP i praktiken? Jo, om man har en skärm som inte är HDCP-kompatibel kommer man inte att kunna se sin film i HD-kvalitet utan kvaliteten är begränsad till DVD-kvalitet. Ljudet begränsas också i kvalitet till något som motsvarar ett gammalt kassettband. Tillverkare av apparater söker en HDCP-licens och deras produkter får inte tillåtas göra kopior av materialet och produkterna ska även vara tillverkade för att effektivt hindra eventuella försök till kopiering.

Två apparater med stöd för HDCP säkerställer kommunikationen i två steg. Först utförs en förhandling för att verifiera att båda apparaterna är HDCP-kompatibla och att de båda är tillförlitliga. Efter detta krypteras all trafik som skickas mellan enheterna med så kallade nycklar som ändras mellan varje bildruta. Detta innebär att man inte kan koppla in en gammal video mellan en spelare för HD-kvalitet och sin TV-apparat och på så vis spela av en film i HD-kvalitet.

HD DVD och Blu-ray

Eftersom en bildruta av HD-kvalitet tar så mycket som fem gånger mer plats än samma bildruta i DVD-kvalitet kommer inte filmerna att få plats på en vanlig DVD-skiva, speciellt inte om man vill ha bonusmaterial, kameravinklar och olika språk. Av denna anledning har man tagit fram nya media som ska ersätta den nuvarande DVD-skivan.

På samma sätt som det finns flera olika sorter DVD kommer det förmodligen i framtiden att finnas två format för HD-kvalitet. Idag är det HD DVD och Blu-ray Disc som tävlar om vem som ska bli den framtida standarden. Båda använder en blå laser för att rymma mer information på samma yta. Detta är p.g.a. att blått ljus har mindre våglängd än t.ex. rött ljus. En HD DVD rymmer ca 2-4 gånger mer än en DVD-skiva medan Blu-ray rymmer dubbelt mer eller ca 3-6 gånger en DVD-skiva. I faktiska siffror rymmer en DVD upp till 8,5 GB, en HD DVD 15 eller 30 GB och Blu-ray 25 eller 50 GB. Dessa 50 GB beräknas räcka till ca 9 timmar film i HD-kvalitet eller ca 23 timmar i vanlig kvalitet.

Idag har HD DVD bättre stöd bland filmbolag och spelkonsollstillverkare mest troligt p.g.a. att den är billigare att tillverka. Anhängare till Blu-ray menar att priset för dessa skivor kommer att sjunka bara produktionen kommer igång.

Publicerat 2007-01-02.

 

 

 

 

 

En annan populärvetenskaplig artikel: De första européerna

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla lediga jobb i Sverige

 

Gratis Grattiskort